Όροι και διαδικασία αντικατάστασης

Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο θα πρέπει να έχει τις ετικέτες και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

 

Όροι και διαδικασία αλλαγής

Η διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο να βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές και δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

 

Όροι και διαδικασία ακύρωσης παραγγελίας

Έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας εντός 12 ωρών από την ολοκλήρωση της και σε κάθε περίπτωση πριν αυτή αποσταλεί από εμάς.